Sosiale medier

sosiale medier

Bergen Fridykkerklubb på sosiale medier og på nett

Nettsidene til BFK vil oppdateres når det er noe nytt å melde, f eks med tekst, bilder og video etter fellesturer eller lignende. Vi vil lage en oversikt over klubbutstyret og gjøre den tilgjengelig. Etterhvert som det gjøres innkjøp og fylles på med utstyr vil det oppdateres i oversikten.

Den daglige kommunikasjonen mellom medlemmene, aktivitetsledere og styret vil skje på Facebook. Der kan vi enklere dele opplevelser og støtte hverandre. Vi kommer med Instagram-konto snarlig!