Miljøarbeid

Miljøarbeid

Teinerydding

Gjennom Norges Dykkeforbund kan vi få kr 400,- per spøkelsesteine vi beviselig henter opp fra sjøen. En spøkelsesteine er en herreløs teine som ikke lenger er koblet til en blåse eller et flyteelement i overflaten. Det kan være en flott ekstrainntekt for klubben å møtes til organisert teinerydding eller at observante medlemmer henter dem opp når de likevel er på tur. Klubben får kompensjonen når vi har bevist hvor og når teinene ble hentet opp, så husk å ta bilder av fangsten som tydelig viser antallet teiner. Teinene bør leveres til gjenvinning når de er hentet opp.

Andre ryddeaksjoner

NDF fasiliterer også andre ryddeaksjoner. Du kan lese mer om dem på NDF sine nettsider.