Miljøarbeid

Miljøarbeid

Teinerydding

Gjennom Norges Dykkeforbund kan vi få kr 400,- per spøkelsesteine vi beviselig henter opp fra sjøen. En spøkelsesteine er en herreløs teine som ikke lenger er koblet til en blåse eller et flyteelement i overflaten. Det kan være en flott ekstrainntekt for klubben å møtes til organisert teinerydding eller at observante medlemmer henter dem opp når de likevel er på tur. Klubben får kompensjonen når vi har bevist hvor og når teinene ble hentet opp, så husk å ta bilder av fangsten som tydelig viser antallet teiner. Teinene bør leveres til gjenvinning når de er hentet opp.

Kystlotteriet

Kystlotteriets nettsider kan man se hvor enkelt det er å gjøre en innsats for miljøet i fjæra. Plukk boss, levèr i godkjent sekk og vær med i trekningen av både lokale og nasjonale premier.

Andre ryddeaksjoner

NDF fasiliterer også andre ryddeaksjoner. Du kan lese mer om dem på NDF sine nettsider.

Vi har hatt to ryddeaksjoner så langt, èn i Kilstraumen høsten 2019 og èn på RAN Seilforening i januar 2020. De to ryddeaksjonene har gitt inntekter fra Hold Norge Rent på over 20.000 kr, som er kjærkomne penger til klubbkassa samtidig som vi gjør en kjempeinnsats for rydding av boss på havbunnen.