Medlemsfordeler

Fordeler

Klubben jobber for medlemmene sine.

Som medlem i klubben får man rett til å være med på turer som klubben arrangerer. Du kan også få låne utstyr som klubben disponerer.

Klubbutstyr

Klubben bygger seg opp eget utstyr

Vi har ikke så mye klubbutstyr per i dag, men vil jobbe over tid med å skaffe dette via egne midler og støtteordninger. Utstyr til barn og ungdom vil bli prioritert.

Junior

Vi bryr oss om de yngste medlemmene.

Vi ønsker å legge til rette for at barn og ungdom skal bli trygge i vannet. Det kan være gjennom bassengtrening eller at klubben kan låne ut utstyr som gir gode opplevelser.