Klubbutstyr

Klubbutstyr

Klubben har noe fridykker- og snorkleutstyr i dag, for det meste til bassengtrening. Vi har ambisjoner om å kjøpe inn mere utstyr etterhvert, særlig til barn og ungdom. Vi har også krabbekoker til utlån og bruk på turer. Vi ønsker å skaffe mere turutstyr (til grilling, matlaging i fjæra, lavvo/camping etc) for å lage fine rammer rundt turene våre.

Klubben verken eier eller leier egne lokaler per i dag. Vi har mulighet til å lagre utstyr hos Frivannsliv 30 min nord for Bergen, og bruke butikken der som samlingspunkt og utgangspunkt for turer om vi ønsker det. Vi har ikke egen båt, men vi kan leie en 20 fots RIB til småturer og helgetur. Kravet fra utleierne er at et medlem fra styret er med som båtfører, eller en annen klubbgodkjent båtfører. Godkjent båtførerprøve er et absolutt krav for å leie RIB-en og for å være båtfører på klubbens turer og arrangementer.

Styret har et godt kontaktnettverk når det kommer til dykkelokasjoner med mulighet for overnatting. Sammen med medlemmene kan vi spille på hverandre og dele erfaringer og skape gode opplevelser for medlemmene.