Junior

Junior

Nytt av året er at Styret har fått inn en egen ungdomsrepresentant og ungdomskontakt – Joachim Tømt Kalberg. Joachim er snart 14 år og har drevet mer eller mindre aktivt med fridykking og UV-jakt i godt over ett år sammen med sin far og nestleder i klubben, Tor Olav H. Kalberg. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til fridykking eller undervannsjakt med barn, vi deler gledelig av vår erfaring.

Vi jobber med en strategi rundt hvordan klubben best kan tjene sine yngste medlemmer. Vi tar gjerne imot innspill, slik at tilbudet kan bli så tett opp imot medlemmenes behov som mulig.

Utstyr å dekke mange størrelse i spranget mellom barn og ungdom koster mye penger. Vi vil derfor søke støtte til innkjøp av fridykker- og snorkleutstyr til de yngste. Pga søknadsprosesser kan det ta litt tid, men vi ser frem til å kunne tilby de yngste utlånsutstyr.

I mellomtiden har vi gjort avtale om rabatt for klubbens medlemmer på leie av utstyr til både voksne og barn med Frivannsliv (forutsatt at kursutstyret deres er ledig og ikke i bruk).