Fordeler

fordeler

Det skal lønne seg å være medlem av klubben. Styret jobber for at medlemmene skal få gode fordeler for medlemskontigenten og engasjementet de bidrar med. En opplagt fordel med å være medlem i en klubb er at vi er flere og at vi skaper et miljø sammen. Jo flere medlemmer vi er, dess mer kan vi utrette. Husk likevel at styret ikke skal drive klubben alene, medlemmene er minst like viktige for å ha en aktiv klubb og et godt miljø.

Som medlem i klubben får man rett til å være med på turer som klubben arrangerer. Noen turer eller treff kan være åpne for andre også, men våre medlemmer vil ha rabattert tilgang der det kreves egenandel. Vi vil også jobbe for å få bassengtid i Bergen slik at vi kan ha jevnlig bassengtrening.

Som medlem kan du få låne utstyr som klubben disponerer, på sikt kanskje egen klubb-båt. Alt kommer an på hvor mange vi er og hva vi i kraft av det kan få tak i av støtte eller skaffe av midler gjennom dugnad.

 Vi er underlagt NDF som igjen er underlagt NIF. I den forbindelse har man noen fordeler som er listet opp på NIF sine sider.

Klubben har forhandlet frem følgende avtale med Frivannsliv (tilbudet gjelder kun ved fysisk oppmøte i butikken):

* 30% rabatt på leie av utstyr til fridykking og undervannsjakt

* 10% rabatt på veiledende priser i butikken på utstyr til fridykking og undervannsjakt, ekskludert carbon, DiveR og elektronikk.